Privacystatement

Privacy Statement
Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Excel Mix Benelux B.V. of de aan haar gelieerde ondernemingen. 

Verstrekking van gegevens 
U bepaalt zelf of u van de via deze website aangeboden services gebruik wilt maken. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan de verschillende bedrijfsonderdelen van Excel Mix Benelux B.V.. Die kunnen dan met u communiceren over onze dienstverlening of over uw aanvraag. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op uw aanvraag te reageren en om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van Excel Mix Benelux B.V.. Als u ons een curriculum vitae toezendt in verband met een sollicitatie naar een functie binnen de organisatie van Excel Mix Benelux B.V., gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om te onderzoeken welke vacature door u eventueel vervuld zou kunnen worden. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke informatie toesturen, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier. 

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt 
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Excel Mix Benelux B.V. gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls. 

Derden buiten Excel Mix Benelux B.V. 
• Het kan zijn dat Excel Mix Benelux B.V. andere bedrijven inschakelt voor de behandeling van uw aanvraag of voor de verwerking van uw gegevens. Excel Mix Benelux B.V. eist van deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door Excel Mix Benelux B.V. verstrekt zijn. 
• Soms verleent Excel Mix Benelux B.V. u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacyverklaring van Excel Mix Benelux B.V.. 
• Excel Mix Benelux B.V. geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. 
• Excel Mix Benelux B.V. verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw persoonlijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. 
• Excel Mix Benelux B.V. verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen, onze diensten te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Het is mogelijk dat deze website links naar andere websites bevat. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacyverklaring van Excel Mix Benelux B.V.. 

Het vastleggen van bezoekersgegevens 
Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze website bezoekt. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen wij onze website verbeteren. 

Cookies 
Onze website stuurt een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de aanvragen die u indient te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. 

Uw rechten 
Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kunt u Excel Mix Benelux B.V. op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen via het contactformulier. U kunt dan bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van Excel Mix Benelux B.V. wenst te ontvangen.

Product-
Adviseur

Welk product is het best geschikt voor uw klus?

 


 

Verbruiks-
Calculator

Bereken snel hoeveel u nodig heeft voor de opdracht.

 


 

Service

Retouren
Garantie
Verzendkosten

 


 

Project-
Garantie

 


 

Contact

Adviseurs
Dealers